Jardinera 2 de fusta

Jardinera 2 de fusta, abans la jardinera 7

Hi hem plantat Alyssum, el dia 16/4/2017

Aquesta jardinera també s’ha trencat, per la nevada d’aquesta setmana. Ho hem trasplantat una jardinera nova de fusta. la majoria de plantes no han superat la setmana de neu. Hi hem afegit 2 clavells de moro de color groc.

%d bloggers like this: