Jardinera 3 de fusta

En aquesta jardinera hi hem plantat una sola planta anomenada Ajuga reptans el dia 29/4/2017: